Sitt inte bara på kontoret – rör på dig!

Det är inte bra att sitta stilla för länge. Blodcirkulationen avstannar och risken för blodproppar ökar. Men stillasittande arbeten behöver inte vara dåliga så länge man kompletterar stillasittandet med lite rörelse både på arbetstid och fritid. Att sporta på fritiden är inget måste, men man bör utföra någon form av fysisk aktivitet på fritiden för att hålla kroppen i god form.

Nackdelar med stillasittande

Den som arbetar på ett kontorshotell eller vanligt kontor har ett väldigt stillasittande arbete. Det kan medföra risker både på kort och lång sikt om man inte försöker väga upp för det på olika sätt. På kort sikt medför stillasittande en negativ påverkan på arbetsförmågan. Att sitta stilla för länge gör nämligen att man blir seg och får därmed sämre koncentrationsförmåga. På lite längre sikt innebär det en ökad risk för blodproppar, speciellt om man ligger i riskzonen för att få blodproppar. Kvinnor som tar preventivmedel med östrogen och som har en familjehistoria av blodproppar löper en ökad risk för att få det vid för mycket stillasittande. På längre sikt innebär även stillasittande en ökad risk för övervikt. Därför ställs det högre krav på den som arbetar på kontor eller kontorshotell att röra på sig till vardags för att förebygga problem med övervikt.

Sporta eller motionera?

För att förebygga problem som kan uppstå av för mycket stillasittande, kan det vara bra att veta att man inte måste anstränga sig jättemycket för att få alla fördelar med rörelse. Man behöver inte sporta och lägga mycket tid och energi på att vara aktiv på fritiden. Att motionera till vardags räcker och några exempel på enkel vardagsmotion kan vara att:

  • Ta trapporna till jobb och bostad.
  • Cykla eller gå istället för att ta bussen.
  • Gå eller cykla för att göra enklare ärenden på stan.
  • Gå en promenad istället för att slötitta på något halvbra på tv.
  • Leka med barnen istället för att sitta vid datorn.

Med andra ord är det inga stora aktiviteter som krävs, men lite av varje gör väldigt mycket. Det viktigaste är att undvika stillasittande i allt för hög utsträckning och under allt för lång tid.